Nowe władze miejsko-gminne

Jan Czyżak Prezesem, a Janusz Lipiński Komendantem czyli nowe władze Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wodzisławiu Śląskim.


W minioną sobotę w remizie OSP Kokoszyce odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wodzisławiu Śląskim, którego głównym celem był wybór nowych władz oddziału. Po sprawozdaniach Prezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej doszło do głosowania.

zjazdZaprezentowano propozycję nowych władz, które przegłosowano niemal jednogłośnie, a nowy Zarząd ukonstytuował się następująco: Prezesem został niezmiennie Jan Czyżak, wiceprezesem i Komendantem Miejsko-Gminnym Janusz Lipiński, dotychczasowy Komendant Mariusz Gałuszka piastować będzie funkcję Sekretarza, a Marcin Walas dbać będzie o finanse Oddziału Miejsko-Gminnego. Pozostali członkowie Zarządu to Stefan Grzybacz, Rafał Adamczyk, Witold Kowol, Czesław Firut, Łukasz Materzok, Czesław Kopania, Stanisław Sosna i Wojciech Tomczyk.

Nad pracami Zarządu czuwać będzie nowo powołana Komisja Rewizyjna, której przewodniczącym został Piotr Maciuga, wiceprzewodniczącym Grzegorz Student, sekretarzem Piotr Nowak, a członkami Kazimierz Radecki i Jacek Jędrzejek.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śl. będą Dawid Topol, Kazimierz Radecki, Piotr Maciuga, Grzegorz Student oraz Piotr Nowak, natomiast przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego Jan Czyżak, Mariusz Gałuszka, Czesław Firut i Stanisław Sosna.

Nowym władzom gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *