Struktura

ODDZIAŁ POWIATOWY ZOSP RP w WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM
Od 22 października 2011 roku władze Zarządu Oddziału Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim prezentują się następująco:

1. Prezes – Piotr Mikołajczyk
2. I Wiceprezes – Jerzy Szkatuła
3. II Wiceprezes – Jan Czyżak
4. III Wiceprezes – Andrzej Tanżyna
5. IV Wiceprezes – Jan Surma
6. Sekretarz – Mariusz Gałuszka
7. Skarbnik – Jacek Bobrzyk
8. Czł. Prezydium – Bernard Burek
9. Czł. Prezydium – Czesław Firut
10. Czł. Prezydium – Jerzy Glenc
11. Czł. Prezydium – Piotr Kowol
12. Czł. Prezydium – Florian Matuszek
13. Czł. Prezydium – Zbigniew Radecki
14. Czł. Prezydium – Jerzy Salwiczek
15. Czł. Prezydium – Stanisław Sosna
16. Czł. Prezydium – Grzegorz Student
17. Czł Prezydium – Mirosław Winkler
18. Dyrektor Zarządu Wykonawczego – Iwona Wajsman


Skład komisji rewizyjnej oddziału powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śl.
1. Przewodniczący Piotr Machecki
2. Wiceprzewodniczący Piotr Maciuga
3. Sekretarz Piotr Kłobuch
4. Członek Bogusław Elsner
5. Członek Piotr Obara

III Zjazd oddziału powiatowego ZOSP RP w Wodzisławiu Śl. wybrał swoich przedstawicieli do pracy w oddziale wojewódzkim Związku. Są to:
1.  dh Jerzy Szkatuła – prezes oddziału powiatowego
2.  dh kpt. Marek Misiura – komendant powiatowej PSP

Ponadto delegatami oddziału powiatowego na Zjazd wojewódzki zostali:
1.  dh Marcin Walas
2.  dhna Sylwia Kamczyk
3.  dh Łucjan Wojtek
4.  dh Bogusław Elsner

ODDZIAŁ WODZISŁAW ŚLĄSKI
Zarząd Oddziału Miejsko – gminnego ZOSP RP w Wodzisławiu Śl.
 
Prezes – Jan Czyżak
W-ce Prezes – Stefan Grzybacz
Komen. MG – Mariusz Gałuszka
Sekretarz – Marcin Walas
Skarbnik – Kazimierz Radecki
czł. Zarzadu – Czesław Firut
czł. Zarzadu – Jan Holzenbach
czł. Zarzadu – Jacek Filas
czł. Zarzadu – Jacek Jędrzejek
czł. Zarzadu – Wojciech Tomczyk
Komisja rewizyjna
Przewodniczacy – Rajmund Menżyk
Sekretarz – Grzegorz Student
czł. KR – Jerzy Kopania

ODDZIAŁ MSZANA
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Mszanie

Prezes – Marek Leśnikowski
V-ce prezes – Mirosław Szymanek
II v-ce prezes – Mirosław Winkler
Sekretarz – Janusz Bura
Komendant Gminny – Henryk Rduch
Skarbnik – Tomasz Delek
Członek zarządu – Piotr Sitek

ODDZIAŁ LUBOMIA
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Lubomi

Prezes – Andrzej Tanżyna
V-ce prezes – Maria Fibic
V-ce prezes – Gerard Drobny
Sekretarz – Roman Brachaczek
Komendant Miejski – Bernard Burek
Skarbnik – Józef Botorek
Członek zarządu -Marian Mucha
Członek zarządu – Bogusław Kamczyk
Członek zarządu – Bogusław Chłapek
Członek zarządu – Dariusz Mucha
Członek zarządu – Piotr Prusowski
Członek zarządu – Lucjan Wendelberger
Członek zarządu – Antoni Mandera
Członek zarządu – Andrzej Pieczka
Członek zarządu – Gerard Kurzidym
Członek zarządu – Marek Rajman

ODDZIAŁ GORZYCE
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gorzycach

Prezes – Grzegorz Student
V-ce prezes – Florian Matuszek
II v-ce prezes – Piotr Folwarczny
Sekretarz – Eugeniusz Kucza
Komendant Gminny -Jerzy Glenc
Skarbnik – Janusz Reś
Członek zarządu – Stanisław Adamczyk
Członek zarządu – Alojzy Glenc
Członek zarządu – Michał Glenc
Członek zarządu – Marcin Grzybek
Członek zarządu – Sylwia Kamczyk
Członek zarządu – Andrzej Klon
Członek zarządu – Andrzej Klon
Członek zarządu – Jan Seman
Członek zarządu – Roman Szymiczek

ODDZIAŁ GODÓW
Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Godowie

Prezes – Jan Surma
V-ce prezes – Henryk Olejok
Sekretarz – Zbigniew Gajek
Komendant Miejski – Zbigniew Radecki
Członek zarządu – Mirosław Wójciński
Członek zarządu – Łucjan Wojtek
Członek zarządu – Leon Dobrowolski
Członek zarządu – Zbigniew Olejok
Członek zarządu – Wacław Mandrela
Członek zarządu – Dawid Janeta
Członek zarządu – Piotr Obara