Orkiestra dęta

ORKIESTRA DĘTA OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH

POWIATU WODZISŁAWSKIEGO

Tradycją Ochotniczych Straży Pożarnych było organizowanie, szczególnie na wsi, życia kulturalnego. To właśnie strażacy organizowali pierwsze festyny, wieczornice, potańcówki, a remizy strażackie były niejednokrotnie jedynym miejscem spotkań młodszych i starszych mieszkańców. Z czasem funkcje te przejęły domy i ośrodki kultury. W Gołkowicach tradycja życia kulturalnego związana ze strażą pożarną pozostała. To właśnie tu w 2006 roku z inicjatywy Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP Jerzego Szkatuły powstała Orkiestra Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Wodzisławskiego. Zadanie było ułatwione, gdyż powstała ona na bazie znanej już, a będącej chlubą Gminy Godów, Gminnej Orkiestry Dętej. Jej dyrygentem został, tak jak orkiestry gminnej, Ryszard Wachtarczyk. Chociaż działa przy OSP Gołkowice reprezentuje wszystkich strażaków Powiatu Wodzisławskiego. Uświetnia liczne uroczystości kościelne, patriotyczne, strażackie, szczególnie jubileusze, na terenie naszego powiatu, ale także poza jego terenem. W 2008 roku stanowiła oprawę muzyczną krajowych obchodów Święta Ludowego w Chorzowie. Tradycyjny już jest koncert kolęd na Powiatowym Spotkaniu Opłatkowym Strażaków organizowanym przez poszczególne jednostki naszego powiatu. Dzięki przychylności władz gminy i powiatu została umundurowana i prezencją nie odróżnia się od innych strażackich orkiestr..O jej wysokim poziomie artystycznym niech świadczy fakt, że w Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych nasza zakwalifikowała się do dalszej rywalizacji w przeglądzie regionalnym w Starej Wsi w Gminie Wilamowice, a w drugim etapie w 24 czerwca 2012 na przeglądzie w Wiśle gołkowicka orkiestra pod batutą Ryszarda Wachtarczyka zajęła drugie miejsce w kategorii: „Gra w marszu i przeglądzie muzycznym”, oraz w kategorii: „Musztra paradna” nasza formacja była stawiana jako przykład. W tej kategorii towarzyszył, współpracujący z orkiestrą, Dziecięcy Zespół Taneczny „ZEZ” z Jastrzębia – Zdroju ze Szkoły Podstawowej nr 12 działający pod kierunkiem Grażyny Gregorczyk. Zarówno dyrygent, muzycy, i małe tancerki, które wprawiły w zachwyt widzów w Wiśle, mogą być z siebie dumni. W kraju działają 803 orkiestry strażackie. W trakcie dwuletnich eliminacji nasza orkiestra zakwalifikowała się do Ogólnopolskiego Przeglądu Orkiestr Strażackich, który odbył się w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2013 r. w Wiśle, jako jedna z najlepszych orkiestr strażackich w Polsce.

Prezesem orkiestry jest Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołkowicach, obecnie Mirosław Wójciński.

Orkiestra dalej się rozwija powiększając swój stan osobowy, szczególnie o młodych muzyków, którzy uczą się w szkołach i uczelniach muzycznych, a także doskonaląc formy artystycznego przekazu. Swymi występami promuje Gminę Godów i Powiat Wodzisławski.

Doskonale układa się współpraca Zarządem Oddziału Powiatowego OSP, jednostką OSP w Gołkowicach, a Wójt Gminy Godów zabezpieczając nam lokal do prób, stwarza nam wspaniałe warunki do wszechstronnego rozwoju. Dlatego mamy możliwość promować naszą „małą ojczyznę”, a jednocześnie promujemy naszą orkiestrę. Za to im serdecznie dziękujemy. Wodzisławskie Starostwo Powiatowe jeszcze nas mało docenia, ale my i tak na każdym kroku je promujemy, gdyż mamy je w naszej nazwie.

 

Autor tekstu: Eugeniusz Tomas